Skip to content

İnternet Sitesi Kamera Aydınlatma Metni

Bts Marin Denizcilik Sanayi Tic. Ltd. Şti. Hizmet Binası İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Bts Marın Denizcilik Sanayi Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binamız ve şubemiz çalışma ofislerimizde; toplam 2’şer güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi yönetim tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Aydıntepe Mh. Sahilyolu Bulvarı 191 Nr:88 Tuzla İstanbul/TÜRKİYE adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden bilgi@btsmarin.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.